301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
10 Ağustos 2019 - Cumartesi 10:47 Bu haber 221 kez okundu
 
KURBAN Bayram'ına Dair Her şey
Din Görevlisi olan ve işini gönülden severek yapan İmam Hasan Gürkaş Kurban Bayramı nedir? Ne zaman Başlar? Ne zaman Biter? gibi temel sorulara cevap verdi. Röportajımız sırasında Kurban Bayramının nasıl başladığını ve dinimizde ki yerini de detaylı olarak aktaran Gürkaş bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da 'İyi Niyet ve İhlas Şarttır' dedi.
Ekonomi Haberi


Kurban Bayramı yaklaşırken Hisar Gazetesi olarak bilgi edinmek isteyen okurlara Kurban ile ilgili akıllara gelen pek çok soruyu Din Görevlisi Hasan Gürkaş'a sorduk. Sorduğumuz sorularla birlikte önemli değerlendirmeler de bulunan Gürkaş İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutladı.

"ÖNEMİN BİR SİMGESİDİR"

Kurban Bayramının ne olduğu ile ilgili bilgi aktaran Gürkaş,"Kurban bayramı, kameri aylardan Zilhicce’nin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder. Arefe günü de bayramın dört gününe eklenerek bu beş güne “Teşrik Günleri” denir. Bu günlerde farz namazlardan sonra tekbir getirildiği için bu adı almışlardır, yani “Tekbir Günleri” demektir. Bu tekbirler, Arefe günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi vaktine kadar 23 vakit devam eder.Kurban bayramının Arefe ve bayram günleri, İslam dünyasının en seçkin günleridir. Çünkü Arefe günü dünyanın her tarafından gelen hacı adayları, Arafat dağında toplanarak Allah’a yönelmekte ve O’ndan af ve bağış dilemektedirler. Arafat hayatı, İslam’ın birlik ve kardeşliğe verdiği önemin bir simgesidir" ifadelerini kullandı.

CENAB-I HAKKIN ŞÜKRAN BORCUDUR

Kurban ibadeti ile ilgili detaylı bilgi aktaran Gürkaş," İslam’ın beş temel ibadetinden biri olan hac ve kurban , teşrik tekbirleri ve bayram namazı, Arefe günü de dâhil olmak üzere Kurban Bayramına mahsus ibadetlerimizdir.KURBAN NEDİR? Kurban, ibadet niyeti ile belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı kesmektir. Buna “Udhiyye” denir. Kurban, mali ibadetlerden birisidir. Bu, Cenab-ı Hakk’ın ihsan buyurduğu varlığa bir şükran borcudur. Kurban ibadetinin tarihi oldukça eskidir. Bugünkü şekliyle İbrahim (as.)’e dayanır" şeklinde konuştu.

HZ. İBRAHİM'DEN SONRA BİZE GEÇTİ

Kurban kesimini Hz. İbrahim'in hikayesi ile okurlara aktaran Gürkaş," Hz. İbrahim, bir oğlu olursa Allah yolunda onu kurban edeceğini adamıştı. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra oğulları olmuş, ama o, adağını unutmuştu. Rüyada, kendisini, oğlunu kurban ediyor görünce, adağını hatırlamıştı. Konuyu oğlu İsmail’e (as.) açmış, oğlu büyük teslimiyet göstermişti. Bunun üzerine adağını yerine getirmek için onu kesmeye teşebbüs etmiş, ancak Allah Teala, onun bu bağlılığına karşılık Hz. İsmail yerine bir koyunun kurban edileceğini Cebrail (as.) vasıtasıyla kendisine bildirmiştir. Konu ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “( Hz. İsmail) babası (İbrahim (as.)) ile beraber yürüyüp gezecek çağa gelince, Yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum, bir düşün, ne dersin, dedi ( Hz. İsmail de), Babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi. Her ikisi de teslim olup (babası oğlunu) alnı üzerine yatırınca, Ey İbrahim, rüyayı doğruladın. Biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü bu, gerçekten çok açık bir imtihandır, dedik. Biz, oğlunun yerine ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Geride gelecekler arasında ona iyi bir ün bıraktık. “İbrahim’e selam” dedik. Biz, muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. Hz. İsmail’in yerine bir koyunun kurban edilmesinin emredilmiş olması, Cenab-ı Hakk’ın insanlığa büyük bir lütfudur. İşte kurban, Hz. İbrahim’den sünnet olarak bize intikal etmiştir" dedi.

"İNSANIN ALLAH'A YAKINLAŞMASI"

Kurban'ın insanı Allah'a yakınlaştırdığını söyleyen Gürkaş,"Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına vesile olan bir ibadettir. Kurban kelimesinde bu mana vardır. İnsan bu görevi yerine getirmekle, yani kurban kesmekle Hz. İbrahim gibi Allah’a ve O’nun emirlerine olan bağlılığını, gerektiğinde O’nun rızasını kazanmak için her fedakârlığa hazır olduğunu göstermiş olur. Bu itibarla bütün ibadetlerde olduğu gibi, kurbanda da iyi niyet ve ihlas esastır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de; “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır.” buyrulmuştur. Esasen Allah Teala, ancak takva sahiplerinin yapmış oldukları ibadetleri kabul eder. Peygamber Efendimiz de, amellerin kıymetinin ancak niyete göre olacağını, kim neye niyet ederek bir işi yapmışsa, eline niyet ettiği şeyden başka bir şeyin geçmeyeceğini bildirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma olarak önemli yeri olan Kurban ile ilgili Gürkaş," Kurban, aynı zamanda İslam’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir başka örneğidir. Her gün yeryüzünde binlerce hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Hâlbuki Kurban Bayramı’nda, bir dinî görevi yerine getirmek niyetiyle kesilen kurbanlardan, daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder. Ayrıca, bunda önemli bir geçim kaynağı olan hayvancılığı teşvik de vardır. Kurban, İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’ye göre vacibdir. Delili de, (Fesalli lirabbike venhar.) Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” ayet-i celilesinin delaletiyle, Peygamber Efendimizin, Kimin hâli vakti yerinde olur da kurban kesmezse namazgâhımıza yaklaşmasın.” hadisindeki ağır uyarıdır. Böyle bir uyarı, ancak vacib olan bir ibadetin terki için yapılır. Yani kurban vacib olmasaydı, onu terk eden için Peygamberimiz böyle buyurmazdı" cümlelerini kurdu.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Gürkaş," Müslüman olmak, Akıllı olmak, Ergenlik çağına gelmiş bulunmak, Hür olmak, Mukim olmak (yani misafir olmamak), Nisab miktarı mal veya paraya sahip olmak, Fakire yani nisap miktarı mal veya parası olmayana kurban kesmek vacib olmadığı gibi misafire ( yolculuk hâlinde bulunan kimseye) de vacib değildir. Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer misafir olduklarında kurban kesmemişler, Hz. Ali de, “Misafire cuma namazı ile kurban borç değildir.” demiştir. Şayet seferî olan kimse nafile olarak kurban keserse caizdir, kesmediği takdirde sorumlu olmaz" dedi.

KURBAN NİSABI NEDİR?

Kurban Nisabı nedir? sorusuna detaylı olarak cevap veren Gürkaş," Nisab, dinen zenginlik ölçüsü demektir. Kurban nisabı, kişinin temel ihtiyaçlarından (yani oturacak evi, evinin yeter derecede eşyası, binek için olan vasıtası, kullanacağı silahı, üç kat elbisesi, kendisinin ve geçimi üzerine borç olanların bir yıllık nafakaları) ve borcundan başka 20 miskal (yani 80.18 gr.) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olmaktır. Bu nisaba sahip olan kimseye Kurban Bayramı’nda kurban kesmek vacib olur. Zekât nisabı ile kurban nisabı aynı olmakla beraber, zekât nisabında olduğu gibi kurban nisabında, malın artıcı olması şart olmadığı gibi, üzerinden bir yıl geçmiş olması da aranmaz. Daha önce fakir iken, kurban kesme günlerinde zengin olan kimseye kurban kesmek vacib olur" şeklinde konuştu.

HANGİ HAYVANLAR KURBANLIK OLUR?

Hangi hayvanların Kurban olacağını da detaylı olarak aktaran Gürkaş," Kurban, koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bu hayvanların erkekleri kurban edilebileceği gibi, dişileri de kurban edilir. Bunlardan devenin 5, sığır ile mandanın 2 ve koyun ile keçinin bir yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyun 6 ayı tamamladığı hâlde, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa bu da kurban edilebilir. Keçi olmaz, onun mutlaka yaşını doldurması lazımdır. Bu hayvanların dışında hiçbir hayvanın kurban edilmesi sahih olmaz.Bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Fakat sığır, manda ve deve, yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Yedi kişiyi geçmemek şartıyla ortakların tek veya çift olmalarında bir fark yoktur. Ortaklaşa kurban kesecekler hep birlikte hayvanı satın alırlar veya içlerinden birine satın alması için vekâlet verirler. Bir kişinin kendisi için satın aldığı böyle bir hayvana sonradan başkaları da ortak olabilir ancak bu mekruhtur" ifadelerini kullandı.

KURBAN'A NELER MANİ OLUR?

Kurbana mani olan ve olmayan durumları anlatan Gürkaş," Kurban, bir ibadet olduğu için, kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları gerekir. Bazı kusurlar vardır ki bunlar, hayvanın kurban olmasına engeldir. Bu kusurlar şunlardır: İki veya bir gözü kör olan, Kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olan, Kesim yerine yürüyüp gidemeyecek kadar topal olan, Kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş olan, Dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olan, Doğuştan kulağı bulunmayan, Memesinin ucu kesilmiş olan, Koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş olan, Boynuzların biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, İlaçla sütü kesilmiş olan, Pislik yiyip de bir süre hapsedilip temiz yiyeceklerle beslenmemiş olan, 12. Burnu kesilmiş olan, Dilinin çoğu kesilmiş olan,  Ölüm derecesinde hasta olan hayvanlar kurban edilmezler. Boynuzsuz veya boynuzu biraz kırılmış, dişlerinden biraz dökülmüş olan ile burulmuş hayvanların kurban edilmesi caizdir. Yaşlılığı sebebiyle sütten ve dölden kesilmiş olan, kulağı yarılmış, delinmiş, kırılmış ve buzağılı olan hayvanları kurban etmek sahih ise de, mekruhtur" dedi.

KURBAN ŞARTLARI NELERDİR?

 Kurbanın geçerli sayılmasının şartlarıyla ilgili olarak bilgilendiren Gürkaş,"Kurbanın sahih olmasının şartları şunlardır;Kurban edilecek hayvanda, kurban olmasına engel kusurların bulunmaması, Kurbanın vaktinde kesilmiş olması, Kurban kesme günleri, bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra olmak üzere, bayramın ilk üç günüdür. Arefe günü veya bayramın ilk üç gününden sonra kurban kesilmez. Nitekim bir hadis-i şerifte; “Bugünümüzde bizim için ilk yapılacak şey namaz kılmaktır. Ondan sonra (evlerimize) dönüp kurban kesmek olacaktır. Her kim böyle yaparsa, sünnetimize uygun iş yapmış olur. Kim önce kurban keserse, o da ancak ailesine sunduğu bir ettir, kurbandan bir şey değildir."buyrulmuştur" şeklinde konuştu.

KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurbanın nasıl kesilmesi gerektiğini okurlara aktaran Gürkaş," Hayvan, incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine, eziyet edilmeden yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı bağlanır. Sonra kesecek olan,(GUL İNNE SALATİ VE NÜSÜKİ VE MAHYAYE VE MEMATİ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN.LA ŞERİKE  LEH.VE BİZELİKE ÜMİRTÜ VE ENE EVVELELMÜSLİMİN.) Ayeti kerimesiyle, “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, lâ ilâhe illallahü vellahü ekber, Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd. Bismillâhi Allâhu Ekber” diyerek ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser.Bu ayet-i kerimeler ile duayı okumadan sadece “Bismillâhi Allâhu Ekber” yahut “Bismillâh” deyip keserse yine caiz olur.Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için, hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki şah damarının kesilmesi gerekir. Hayvan henüz ölmeden başını bedeninden ayırmak ve derisini yüzmeye başlamak mekruhtur. Kurban kesildikten sonra sahibi, Allah rızası için iki rekât namaz kılar. Sonra da dua ederek Cenab-ı Hak’tan dileklerde bulunur KURBAN ETİNİN TAKSİMİ NASIL OLMALIDIR? Deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil, tartılarak taksim edilir. Ancak bir ailenin fertleri için kurban edilecek olursa bunun etini taksim etmeleri gerekmez" diyerek tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nın hayırlı olmasını diledi.

AYSEL BÜYÜKKORKMAZ/ÖZEL

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: KURBAN, Bayram'ına, Dair, Her, şey,
Diğer Fotoğraflar
Yorumlar
Resmi İlan

               

Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Afyon
Az Bulutlu
Güncelleme: 25.02.2020
Bugün
-
Çarşamba
- 15°
Perşembe
- 12°
Afyon

Güncelleme: 25.02.2020
İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
13:16
İkindi
16:21
Akşam
18:52
Yatsı
20:08
Arşiv Arama
Haber Yazılımı